Τα μεταπολεμικά αναγνωστικά της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας : γλωσσική και ιδεολογική προσέγγιση /

Κύριος συγγραφέας: Πασχάλης, Αθανάσιος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Gutenberg, 1998.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Κλειστό Βιβλιοστάσιο (Closed Stack)

Ταξινομικός #: PA1047.A38P37 1998
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο