Κατοικία και στεγαστική πίστη στην Ελλάδα /

Πρώτος συγγραφέας: Πειρουνάκης, Νικόλαος Γ.
Corporate συγγραφέας: Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών.
Άλλοι συγγραφείς: Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Μονάδα Βιομηχανικής Οργάνωσης.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, ʹΙδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών,, 1997.
Σειρά: Ειδικά κλαδικά θέματα ; 7
Θέματα: