Η καθημερινή ζωή στις στρατιές του Αλέξανδρου /

Κύριος συγγραφέας: Faure, Paul, 1916-
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
French
Έκδοση: Αθήνα : Παπαδήμας, 1997.
Έκδοση: 2η έκδ.
Σειρά: Λαοί και πολιτισμοί
Θέματα:

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: U33.F3816 1997
Συλλογή: Multiple Items
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: U33.F3816 1997
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο