Φυσική περιγραφή: 2 τ. : εικ., πίν. ; 24 εκ.
Βιβλιογραφία: Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.
ISBN: 9603512400 (set)
9603512389 (τ.1)
9603512397 (τ.2)