Ιστορία της σεξουαλικότητας /

Κύριος συγγραφέας: Foucault, Michel, 1926-1984
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
French
Έκδοση: Αθήνα : Ράππας, 1982-
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HQ12.F6816 1982
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 τ.1 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ.2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ.3 Διαθέσιμο