Η έννοια της εξουσίας στη σύγχρονη πολιτική επιστήμη : απόπειρα ενός λειτουργικού ορισμού = Le concept du pouvoir dans la science politique contemporaine : essai d'une definition operationelle /

Κύριος συγγραφέας: Διαμαντόπουλος, Θανάσης, 1951-
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Αντ. Ν. Σάκκουλας, 1985.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: JC330.D53 1985
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο