Λεξικό της ψυχολογίας = Dictionary of psychology = Dictionnaire de psychologie = Lexikon der Psychologic : με τετραγλωσία όρων /

Πρώτος συγγραφέας: Παπαδόπουλος, Νίκος Γ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, [χ.ό.],, 1994.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: BF31.P37 1994
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο Unknown
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο