Λεξικό ελληνογερμανικό : στη νεοελληνική δημοτική γλώσσα /

Άλλοι συγγραφείς: Πετραρχέας, Σ., Αντωνόπουλος, Αντώνιος., Πάτσης, Χάρης., Φατούρος, Γεώργιος., Ιορδανίδης, Πρόδρ. Ι.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Οργανισμός Εγκυκλοπαιδικών Εκδόσεων,, c1967.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: PF3645.G7L49 1967
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο