Ιστορία της τρέλλας /

Κύριος συγγραφέας: Foucault, Michel, 1926-1984
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
French
Έκδοση: Αθήνα : Ηριδανός, [19--?]
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: RC438.F616 1900z
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο