Πολιτικοί προσανατολισμοί και κοινωνική αλλαγή : συγκριτική ψυχοκοινωνιολογία /

Πρώτος συγγραφέας: Τερλεξής, Πανταζής.
Corporate συγγραφέας: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ελλάδα)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Εθνικόν Κέντρον Κοινωνικών Ερευνών,, 1975.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: JA76.T46 1975
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο