Ο Νόμος 1268/82 : και οι μεταγενέστερες ρυθμίσεις για τα Α.Ε.Ι. /

Κύριος συγγραφέας: Μπένος, Σωτήριος Ε.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Ευγ. Μπένος, 1997.
Έκδοση: 4η έκδ.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: KKE3147.M64 1997
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 4 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 5 ΔανεισμένοΕπιστροφή: 2021-07-17 23:59:00