Περιφερειακή ανάπτυξις : έννοια και προϋποθέσεις /

Πρώτος συγγραφέας: Αθανασόπουλος, Δημ. Σ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθηναι :, Βιβλιοπωλειον της "Εστίας",, 1962.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Γραφείο Επεξεργασίας (Processing Office)

Ταξινομικός #: HT395.G74A843 1962
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο