Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας /

Corporate συγγραφέας: Ελλάδα. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : ΥΠΕΠΘ, 1996.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: L931.E459 1996
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο Unknown
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο