Λεξικό βουλγαρο-ελληνικό (σ. 3-50), ελληνο-βουλγαρικό (σ. 51-92) /

Πρώτος συγγραφέας: Λαμψίδης, Ιωάννης Θ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Institute for Balkan Studies,, 1993.
Σειρά: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (Σειρά) ; 250.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: PG981.G7L36 1993
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο Unknown
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο