Δοξαστάριον : περιέχον τα Δοξαστικά των Αποστίχων όλων των Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών των τε εορταζομένων Αγίων του όλου ενιαυτού και τα του Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου /

Πρώτος συγγραφέας: Χουρμούζιος, Χαρτοφύλαξ, π. 1840
Άλλοι συγγραφείς: Σουβατζόγλου, Νήφων Κ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Πουρναράς,, 1998.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: M2157.C46D688 1998
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: M2157.C46D688 1998
Συλλογή: Multiple Items
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο