Θεωρία και πράξις της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής : μέθοδος μετά πολλών ασκήσεων και παραδειγμάτων /

Πρώτος συγγραφέας: Παναγιωτόπουλος, Δ. Γ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Αδελφότης Θεολόγων ο Σωτήρ,, 1997.
Έκδοση: 6η έκδ.
Θέματα/Λέξεις Κλειδιά:

Παρόμοια τεκμήρια