Βυζαντινή υμνογραφία /

Πρώτος συγγραφέας: Ξύδης, Θεόδωρος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Νικόδημος,, 1978.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: ML188.X94 1978
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο