Μαρξιστική πραγματεία της οικονομίας /

Κύριος συγγραφέας: Mandel, Ernest
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Θεωρία, 1982.
Έκδοση: 2η έκδ.
Σειρά: Παρεμβάσεις / Οικονομία
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HB97.5.M2716 1982
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 2 v.1 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 v.1 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 v.2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2 v.2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 v.3 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2 v.3 Διαθέσιμο