Δοκίμιο για την οικονομική του Μάρξ /

Πρώτος συγγραφέας: Robinson, Joan, 1903-1983
Άλλοι συγγραφείς: Καλαφάτης, Θανάσης.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Gutenberg,, 1986.
Έκδοση: 2η έκδ.
Θέματα/Λέξεις Κλειδιά:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HB97.5.R6 1986
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο