Δοκίμιο για την οικονομική του Μάρξ /

Πρώτος συγγραφέας: Robinson, Joan, 1903-1983
Άλλοι συγγραφείς: Καλαφάτης, Θανάσης.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Gutenberg,, 1986.
Έκδοση: 2η έκδ.
Θέματα/Λέξεις Κλειδιά:

Παρόμοια τεκμήρια