Ελληνοαγγλικόν δημογραφικόν λεξικόν = Greek-English demographic dictionary /

Πρώτος συγγραφέας: Φράγκος, Διονύσιος Μ., 1926-
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, [χ.ό],, 1967.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: HB849.2.P47 1967
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο Unknown
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο