Νεοελληνική γραμματική : της δημοτικής.

Corporate συγγραφέας: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.
Άλλοι συγγραφείς: Τριανταφυλλίδης, Μανόλης Α., 1883-1959.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη.,
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: PA1057.N46 1996
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο Unknown Διαθέσιμο