Χαιρετισμοί της Θεοτόκου

Άλλοι συγγραφείς: Χατζημάρκος, Εμμανουήλ
Μορφή: CD
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Εκδόσεις Ζωή,, p1980.
Σειρά: Από την υμνολογία της εκκλησίας μας (Εκδόσεις Ζωή)
Θέματα/Λέξεις Κλειδιά:
Περιγραφή τεκμηρίου: Δίσκος βινυλίου.
Περιεχόμενα αναλυτικά στο κιβώτιο.
Φυσική περιγραφή: 1 δίσκος βινυλίου : αναλογ., 33 1/3 σαλ, μονο., στέρεο. ; 12 ίν.