Πολιτική οικονομία για όλους : το πολιτικό αλφάβητο της λαικής ενότητας : ένα αίτημα του καιρού-μας /

Πρώτος συγγραφέας: Λιβέρης, Α. Ι.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Δωρικός,, 1985.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HB97.5.L555 1985
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο