Μακεδονία, 4000 χρόνια ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού /

Άλλοι συγγραφείς: Σακελλαρίου, Μ. Β. 1912-
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Εκδοτική Αθηνών, 1994.
Σειρά: Ιστορικοί ελληνικοί χώροι
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: DF901.M3M34 1994
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο Unknown
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο