Στοιχεία μαθηματικής στατιστικής /

Πρώτος συγγραφέας: Αθανασιάδης, Κ. Α.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Παπαζήσης,, 1965.
Θέματα:
Φυσική περιγραφή: 270 σ. ; 24 εκ.
Βιβλιογραφία: Περιλαμαβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 253-255)