Στοιχεία μαθηματικής στατιστικής /

Πρώτος συγγραφέας: Αθανασιάδης, Κ. Α.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Παπαζήσης,, 1965.
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια