Οργάνωσις και συντονισμός των ελληνικών μεταφορών εν τω πλαισίω της οικονομικής και συγκοινωνιακής πολιτικής της Ε.Ο.Κ. /

Πρώτος συγγραφέας: Πατρινός, Δημήτριος Θ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς,, 1975.
Έκδοση: Ειδική έκδ.
Θέματα/Λέξεις Κλειδιά:
Διαθέσιμο Online: Online ψηφιακή μορφή

Διαθέσιμο Online

Online ψηφιακή μορφή

University of Macedonia Library:

Ταξινομικός #: HE5687.5.A6P38 1975
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο