Τα πλαίσια της περιφερειακής αναπτύξεως : σειρά ομιλιών γενομένων εις το Ε.Μ.Π. /

Corporate συγγραφέας: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Gutenberg,, 1970.
Σειρά: Σειρά διαλέξεων (Gutenberg) ; 23.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Online ψηφιακή μορφή

Διαθέσιμο Online

Online ψηφιακή μορφή

University of Macedonia Library:

Ταξινομικός #: HT395.G8P53 1970
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο