Οικισμός.

Corporate συγγραφέας: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Κέντρον Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών,, 1967.
Σειρά: Μελέται πενταετούς προγράμματος
Θέματα:

University of Macedonia Library: Κλειστό Βιβλιοστάσιο (Closed Stack)

Ταξινομικός #: HD7357.5.A3M45 1967
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο