Ιστορία του οικονομικού βίου /

Κύριος συγγραφέας: Σιδέρις, Αριστοτέλης Δ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήναι : Αργύρης Παπαζήσης, 1950-1957.
Έκδοση: 3η έκδ.
Θέματα:
Φυσική περιγραφή: 2 τ. ; 25 εκ.
Βιβλιογραφία: Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.