Ιστορία του οικονομικού βίου /

Κύριος συγγραφέας: Σιδέρις, Αριστοτέλης Δ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήναι : Αργύρης Παπαζήσης, 1950-1957.
Έκδοση: 3η έκδ.
Θέματα:
Πίνακας περιεχομένων:
  • τ. 1. [Χωρίς ξεχωριστό τίτλο]
  • τ. 2. Η μεσαιωνική οικονομία.