Παραπομπή APA

Moskovskiĭ gosudarstvennyĭ universitet im. M.V. Lomonosova. Filologicheskiĭ fakulʹtet, TSagolov, N. A., Ντούσκος, Π. Δ., & Χατζηαργύρης, Κ. (1978). Πολιτική οικονομία: σε πέντε τόμους (3η έκδ. αναθ. και συμπλ.). Αθήνα: Gutenberg.

Παραπομπή Chicago Style

Moskovskiĭ gosudarstvennyĭ universitet im. M.V. Lomonosova. Filologicheskiĭ fakulʹtet, Nikolai Aleksandrovich TSagolov, Πέτρος Δ Ντούσκος, and Κώστας Χατζηαργύρης. Πολιτική οικονομία: σε πέντε τόμους. 3η έκδ. αναθ. και συμπλ. Αθήνα: Gutenberg, 1978.

Παραπομπή MLA

Moskovskiĭ gosudarstvennyĭ universitet im. M.V. Lomonosova. Filologicheskiĭ fakulʹtet, Nikolai Aleksandrovich TSagolov, Πέτρος Δ Ντούσκος, and Κώστας Χατζηαργύρης. Πολιτική οικονομία: σε πέντε τόμους. 3η έκδ. αναθ. και συμπλ. Αθήνα: Gutenberg, 1978.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.