Ιστορία οικονομικών θεωριών /

Κύριος συγγραφέας: Χουμανίδης, Λάζαρος Θ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήναι : [χ.ό.], [19--?]
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HB75.C445 1900z
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο