Παραπομπή APA

Χουμανίδης, Λ. Θ. Ιστορία οικονομικών θεωριών. Αθήναι: [χ.ό.].

Παραπομπή Chicago Style

Χουμανίδης, Λάζαρος Θ. Ιστορία οικονομικών θεωριών. Αθήναι: [χ.ό.].

Παραπομπή MLA

Χουμανίδης, Λάζαρος Θ. Ιστορία οικονομικών θεωριών. Αθήναι: [χ.ό.].

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.