Η μέτρησις της ευφυίας ατομικώς και ομαδικώς : νέα κλίμαξ /

Πρώτος συγγραφέας: Σακελλαρίου, Γεώργιος Θ., 1889-1964.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, [χ.ό.],, 1957.
Έκδοση: 3η έκδ.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Κλειστό Βιβλιοστάσιο (Closed Stack)

Ταξινομικός #: BF431.S25 1957
Συλλογή: Oversized
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο