Περιφερειακός οικονομικός σχεδιασμός και περιβάλλον /

Πρώτος συγγραφέας: Σπιλάνης, Γιάννης.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Παρατηρητής,, 1996.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HT395.G8S65 1996
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο