Περιφερειακός οικονομικός σχεδιασμός και περιβάλλον /

Πρώτος συγγραφέας: Σπιλάνης, Γιάννης.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Παρατηρητής,, 1996.
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια