Οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι, 1882-1910 : γεωπολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις /

Πρώτος συγγραφέας: Παπαγιαννάκης, Ελευθέριος Ν.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης,, 1982.
Σειρά: Μελέτες οικονομικής ιστορίας ; 6
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια