Το σωσίβιο της Ευρώπης είναι οι καθυστερημένες της περιοχές /

Πρώτος συγγραφέας: Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Παρατηρητής,, 1986.
Σειρά: Οικονομία (Παρατηρητής) ; 6.
Θέματα/Λέξεις Κλειδιά:

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: HT395.E82N44 1986
Συλλογή: Multiple Items
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HT395.E82N44 1986
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο