Παραδόσεις ιστορίας οικονομικών θεωριών /

Κύριος συγγραφέας: Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Θεσσαλονίκη ; Αθήναι : Αφοί Π. Σάκκουλας, 1965.
Έκδοση: 3η έκδ. συμπλ. και επηυξ.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HB75.N44 1965
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο