Παραπομπή APA

Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μ. (1965). Παραδόσεις ιστορίας οικονομικών θεωριών (3η έκδ. συμπλ. και επηυξ.). Θεσσαλονίκη ; Αθήναι: Αφοί Π. Σάκκουλας.

Παραπομπή Chicago Style

Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία. Παραδόσεις ιστορίας οικονομικών θεωριών. 3η έκδ. συμπλ. και επηυξ. Θεσσαλονίκη ; Αθήναι: Αφοί Π. Σάκκουλας, 1965.

Παραπομπή MLA

Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία. Παραδόσεις ιστορίας οικονομικών θεωριών. 3η έκδ. συμπλ. και επηυξ. Θεσσαλονίκη ; Αθήναι: Αφοί Π. Σάκκουλας, 1965.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.