Παραδόσεις ιστορίας οικονομικών θεωριών /

Κύριος συγγραφέας: Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Θεσσαλονίκη ; Αθήναι : Αφοί Π. Σάκκουλας, 1965.
Έκδοση: 3η έκδ. συμπλ. και επηυξ.
Θέματα:
Φυσική περιγραφή: vii, 311 σ. : εικ. ; 24 εκ.
Βιβλιογραφία: Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές και ευρετήριο.