Ιστορία της οικονομικής αναλύσεως /

Κύριος συγγραφέας: Θεοχάρης, Ρηγίνος Δ., 1929-
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Παπαζήσης, 1983-1984.
Έκδοση: 2η έκδ. βελτ.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HB75.T54 1983
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 3 τ.1 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2 τ.2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2 τ.1 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ.2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ.1 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 3 τ.2 Διαθέσιμο