Η ελληνική οικονομία σε αριθμούς : πλήρης στατιστικός οδηγός : τα τελευταία δεδομένα για όλους τους τομείς = The Greek economy in figures : a complete statistical guide : all recent data for all sectors.

Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Electra Press,, 1980-
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Β (Stack Room B)

Ταξινομικός #: HC295.E54 1980
HC295.E54 1986
HC295.E54 1987
HC295.E54 1990
HC295.E54 1992
HC295.E54 2007
Συλλογή: Monographs in Series (Conf., ICAP, etc)
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 3
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο