Αι χερσαίαι μεταφοραί εν Ελλάδι ως παράγων παραγωγικότητος /

Πρώτος συγγραφέας: Σίνης, Δημήτριος.
Άλλοι συγγραφείς: Ανδρεάκος, Γεώργιος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητος,, 1958.
Θέματα/Λέξεις Κλειδιά:

University of Macedonia Library: Κλειστό Βιβλιοστάσιο (Closed Stack)

Ταξινομικός #: HE5687.5.S56 1958
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο