Λεξικόν γαλλο-ελληνικόν=Dictionnaire francais-grec /

Κύριος συγγραφέας: Βαρβάτης, Κωνσταντίνος.
Άλλοι συγγραφείς: Καραθάνος, Ε. Γ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήναι : Σιδέρης, 1968.
Έκδοση: ʹΕκδ. νέα αναθ. διορθ. και συμπλ. /
Θέματα:

University of Macedonia Library: Γραφείο Επεξεργασίας (Processing Office)

Ταξινομικός #: PC2645.G7B37 1968
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 2 Μη Δανειζόμενο

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: PC2645.G7B37 1968
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο