Βυζαντινοί ύμνοι των Χριστουγέννων Byzantine Christmas hymns.

Corporate συγγραφέας: Σύλλογος προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής.
Άλλοι συγγραφείς: Καράς, Σίμων, 1905-1999, Σύλλογος προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής. Εκκλησιαστική χορωδία.
Μορφή: CD
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Music Box International,, p1998.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Δωμάτιο Ο/Α (AV Room)

Ταξινομικός #: ACD 26
Συλλογή: Audio CD
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο