Οδικές μεταφορές.

Corporate συγγραφέας: ICAP ΑΕ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, ICAP,, 1999.
Σειρά: Κλαδικές μελέτες (ICAP)
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Β (Stack Room B)

Ταξινομικός #: HC291.I33O35 1999
Συλλογή: Sectoral Studies
Αντίγραφο Unknown Μη Δανειζόμενο