Σύγχρονη εκπαίδευση : δίμηνη επιθεώρηση εκπαιδευτικών θεμάτων = Education contemporaine : revue bimensuelle de questions educatives.

Μορφή: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Σύγχρονη Εκπαίδευση,, 1980-
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Β (Stack Room B)

Ταξινομικός #: Unknown
Συλλογή: Scientific Serials
Αντίγραφο Unknown Μη Δανειζόμενο